DAR BOŻEJ OPATRZNOŚCI DLA KOŚCIOŁA I NARODU POLSKIEGO.
WARSZAWA 21-22 WRZEŚNIA 2007 ROKU

MUZEUM KOLEKCJI IM. JANA PAWŁA II

21 WRZEŚNIA 2007 ROKU

WPROWADZENIE

WILANÓW

22 WRZEŚNIA 2007 ROKU

ŚWIADECTWA DZIAŁANIA BOŻEJ OPATRZNOŚCI