Stojąc wobec Bożej Opatrzności

Filmy prezentujące aktualny stan budowy Świątyni można zobaczyć na stronie:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/budowa.html


Historia zobowiązań naszych Praojców wobec Bożej Opatrzności ma już przeszło 200 lat. Dnia 5 maja 1791 roku, a więc dwa dni po uchwaleniu Konstytucji 3 maja, Sejm podjął uchwałę o wzniesieniu Świątyni Bożej Opatrzności, jako votum wdzięczności za

„wydobycie Polski spod przemocy obcej, przywrócenie Rządu”.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja
Kamień Węgielny
Położenie kamienia węgielnego pod budowę Świątyni Opatrzności dnia 3 maja 1792 roku stało się wydarzeniem narodowym.

Wydarzenie narodowe Tablica upamniętniająca

Budowę Świątyni Opatrzności Bożej przerwały bardzo trudne dla Polski wydarzenia dziejowe.Po I wojnie światowej, a zwłaszcza po historycznym zwycięstwie w 1920 roku, określanym jako
„Cud nad Wisłą”, odżyła kwestia budowy
Świątyni Bożej Opatrzności,
jako wotum wdzięczności
Narodu Polskiego.

Jezus Ustawa z 17 marca 1921 r. przewidywała, że przy Świątyni Bożej Opatrzności

„rząd ufunduje wieczyste stypendium mszalne, na odprawianie codziennej Mszy świętej w intencji pomyślności państwa oraz za dusze Polaków, którzy zginęli za wolność ojczyzny. Przy kościele przewidziano pobudowanie grobowców dla zmarłych katolików, uznanych za zasłużonych przez Sejm RP”.


W okresie międzywojennym Sejm II Rzeczypospolitej oraz wielu ludzi zaangażowało się w to dzieło. Podejmowane były próby wyłonienia w drodze konkursu projektu świątyni. Działania te przerwał wybuch drugiej wojny światowej.


Zakończenie drugiej wojny światowej było dla Polski początkiem nowego zniewolenia systemem totalitarnym, czasem umęczenia i udręczenia.
W tych tak trudnych dla naszej Ojczyzny czasach Pan Bóg posyłał naszemu Narodowi opatrznościowych mężów – najpierw Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego,a potem Papieża – Polaka Jana Pawła II.
Karol Wojtyła i Stefan Wyszyński Jan Paweł II
Ks. prymas Józef Glemp
W dniu 23.10.1998 roku, z inicjatywy
Ks. Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął Uchwałę w sprawie budowy w Warszawie Świątyni Opatrzności Bożej. Przyjęto wtedy, że Świątynia ta będzie symbolem wdzięczności Narodu Polskiego za odzyskanie wolności w 1989 roku, za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II oraz za Jubileusz 2000 lat Chrześcijaństwa.
Wizualizacja Świątyni Bożej Opatrzności
Ks. abp Nycz
Z inicjatywy Ks. Arcybiskupa Kazimierza Nycza, Metropolity Warszawskiego każda pierwsza niedziela czerwca będzie obchodzona jako Dzień Dziękczynienia Bożej Opatrzności. W Wilanowie powstaje Nowoczesne Centrum Bożej Opatrzności – ze Świątynią – Wotum Wdzięczności Narodu Polskiego.
Dzień dziękczynienia Bożej Opatrzności