POD SKRZYDŁAMI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

DUCHOWE ZAPLECZE

BUDOWY ŚWIĄTYNI BOŻEJ OPATRZNOŚCI

Filmy prezentujące aktualny stan budowy Świątyni można zobaczyć na stronie:

http://www.stowarzyszeniefidesetratio.pl/budowa.html

W czasie pielgrzymki do Polski w czerwcu 1999 roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie Jan Paweł II powiedział:

Na Polach Wilanowskich pobłogosławiłem teren pod budowę Świątyni Opatrzności Bożej. Za chwilę poświęcę kamień węgielny. Niech ta Świątynia stanie się miejscem szczególnego dziękczynienia za wolność Ojczyzny. Modlę się, aby żadne bolesne wydarzenia nie zakłóciły tego dziękczynienia, z którym czekamy już 200 lat.

 

Decyzja o podjęciu pracy na rzecz promowania Świątyni Bożej Opatrzności przez Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et Ratio podjęta została przy symbolicznym grobie Papieża Jana Pawła II, znajdującym się w podziemiach tej Świątyni, w drugą rocznicę Jego śmierci, dnia 2 kwietnia 2007 roku. Decyzja ta została jednomyślnie zaakceptowana przez wszystkich członków Towarzystwa.

W ramach prac na rzecz duchowego zaplecza TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO zorganizowało sympozjum DAR BOŻEJ OPATRZNOŚCI DLA KOŚCIOŁA I NARODU POLSKIEGO w dniach 21-22 września 2007 roku.

W Michalineum został wydany album pt. „POD SKRZYDŁAMI BOŻEJ OPATRZNOŚCI” zawierający referaty z tego sympozjum. Album ten został przekazany ponad 400 przedstawicielom Polonii z 60 krajów świata na zakończenie zjazdu Polonii w dniu 26 września 2007 roku na Zamku Królewskim w Warszawie.

Z inicjatywy TOWARZYSTWA został także wydany kalendarz na rok 2008 zatytułowany BOŻA OPATRZNOŚĆ NASZĄ NADZIEJĄ.

W sierpniu 2008 roku TOWARZYSTWO UNIWERSYTECKIE FIDES ET RATIO , przy współpracy przyjaciół mieszkających w USA, zorganizowało prelekcje i spotkania z Polonią w kilkunastu ośrodkach i parafiach Polonijnych w Stanach Zjednoczonych, aby zachęcić Polaków mieszkających poza granicami kraju do wspierania budowy Świątyni Bożej Opatrzności i powstającego w Warszawie-Wilanowie Centrum Bożej Opatrzności. Spotkania, audycje, prelekcje odbywały się w Nowym Jorku, w New Jersey, w Waszyngtonie, w Amerykańskiej Częstochowie.